Kiadvány (pdf)           Szórólap (pdf

Bajna csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

 

Pályázati azonosító: TOP-2.1.3-16-KO1-2020-00029Képtalálat a következőre: „befektetés a jövőbe logó”

Kedvezményezett: Bajna Község Önkormányzata

Támogatás összege: 34.971.000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt címe: Bajna csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.12.31.

 

 

Rövid összefoglaló:

 

Bajna Község Önkormányzata 34,9 MFt, 100 %-os finanszírozású, Európai Uniós forrásból származó támogatást nyert el a település csapadékvíz-elvezetésének fejlesztésére.

 

A projekt célja a projekt megvalósításának térségében:

-       természeti értékek védelme a károk enyhítésén keresztül,

-       települési (közlekedési) alapinfrastruktúra vízkároktól történő megóvása,

-       közterületek állapotának javulása (tisztántartás, szennyező anyagokat is tartalmazó hordalékok nem rakódnak le) így a meglévő állapot megóvása valósul meg,

-       esélyegyenlőség biztosítása – az érintett projektterületen élő lakosok számára is ugyanazon (elsősorban lakhatósági, infrastrukturális) lehetőségek biztosítottak, mint a vízkár által nem érintett lakosok esetében

-       a belterületi létesítmények veszélyeztetettsége (pince-, udvar-, ház-, egyéb melléképület-elöntések) megszűnik, ekként a településrészben az életminőség javul

-       a jelentős anyagi károkat okozó csapadékvíz kivédése, amely korábban az önkormányzatot, a lakosságot, ill. az érintett vállalkozásokat egyaránt terhelte (karbantartási, tisztítási költség tetemes mértéke)

 

 

A tervezett fejlesztés Bajna községi jogállású település belterületén valósul meg. A beruházás a település belterületén a Szabadság utcát, valamint a Jókai utat érinti.

 

Bajna település gravitációs csapadékvíz elvezető árokrendszere a vízgyűjtőterületről összegyűjtött mennyiség befogadók irányába történő továbbításáért felel, és bár feladatát többségben el tudja látni, azonban a település egyes részein a nagyobb csapadékesemények következményeként fellépő vízhozam-elvezetési problémák jelentkeznek.

A tervezett műszaki megoldások célja a tervezési területre lehulló csapadék biztonságos bevezetése a befogadóba, átlagos esőzések idején a területen élők komfortérzetének javítása, nagyobb esőzésekkor a belterület és az ingatlanok megóvása a vízkártól.

 

Az „A” helyszín tervezett beavatkozásai:

 

1. A Szabadság utca két oldalán található csapadékvíz elvezető árok burkolatának részleges helyreállítása az összegyűjtött vizek gondtalan elvezetésének érdekében.

2. Meglévő áteresz átépítése, a megfelelő esésviszonyok figyelembevételével.

 

„B” helyszín tervezett beavatkozásai:

1. A Jókai utca keleti oldalán meglévő burkolt csapadékvíz elvezető árok betonba rakott terméskő burkolatának helyreállítása/kialakítása.

2. A buszmegálló utáni nyomvonalon a földmedrű árok kaszálása, részleges helyreállítása.

 

A beruházás keretében összesen 331 méterhossz épül.

 

Bajna Község Önkormányzata

 

Képek az előrehaladásról: